top of page

Support Services

Making a Difference

Through our Support Services, we have the potential to make a real and positive change in the community. This is one of our key areas of focus here at Sustainable Development and Climate Change Adaptation HUB, and a source of much success for our Climate Change Non-Profit Organization. Get in touch with us today and see how you can lend a helping hand with this program.

Make sure to scroll down and see if we are already working on topics that  interest you!

Startup
Support Services: Programs

Support Files and Documents

We provide support on different levels for various entities.

Support Services: Files

Necesitatea amplificării capacității instituționale  de atenuare și adaptare la schimbările climatice

Expunere de motive

România a aprobat, în anul 2013, prin Hotărâre a Guvernului Strategia Națională a României privind schimbările climatice 2013–2020. România a dezvoltat mai multe documente şi strategii sectoriale care sunt legate de reducerea impactului schimbărilor climatice, inclusiv referitoare la promovarea eficienței energetice, a surselor regenerabile de energie, SRE și captarea și stocarea dioxidului de carbon. La nivel național există politici și măsuri adoptate sau planificate pentru a reduce emisiile GES în sectoare cheie, în funcție de potențialul acestora de reducere și prioritățile naționale stabilite pentru dezvoltarea României, precum și măsurile relevante de adaptare la schimbările climatice. Guvernul României s-a angajat să respecte cerințele ONU și UE privind combaterea schimbărilor climatice. 

În ritmul actual am putea depăși temperatura de 1.5 grade Celsius până în anul 2030. Limitarea încălzirii globale necesita schimbări urgente, la scară largă, din partea guvernului și a autorităților locale, precum și investiții majore anuale

image_2020-11-14_184543.png
bottom of page