top of page
Networking%20Event_edited.jpg

Support Files and Documents

Files: Files

Necesitatea amplificării capacității instituționale  de atenuare și adaptare la schimbările climatice

Expunere de motive

România a aprobat, în anul 2013, prin Hotărâre a Guvernului Strategia Națională a României privind schimbările climatice 2013–2020. România a dezvoltat mai multe documente şi strategii sectoriale care sunt legate de reducerea impactului schimbărilor climatice, inclusiv referitoare la promovarea eficienței energetice, a surselor regenerabile de energie, SRE și captarea și stocarea dioxidului de carbon. La nivel național există politici și măsuri adoptate sau planificate pentru a reduce emisiile GES în sectoare cheie, în funcție de potențialul acestora de reducere și prioritățile naționale stabilite pentru dezvoltarea României, precum și măsurile relevante de adaptare la schimbările climatice. Guvernul României s-a angajat să respecte cerințele ONU și UE privind combaterea schimbărilor climatice. 

În ritmul actual am putea depăși temperatura de 1.5 grade Celsius până în anul 2030. Limitarea încălzirii globale necesita schimbări urgente, la scară largă, din partea guvernului și a autorităților locale, precum și investiții majore anuale

image_2020-11-14_184543.png
bottom of page